gorsel
Mesaj Gönder
Kapat
Ana Sayfa > Haberler

TÜED, EMEKLİNİN TALEPLERİNİ TBMM’YE SUNDU…

Türkiye Emekliler Derneği Hukuk Danışmanı Av. Cafer Tufan Yazıcıoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmekte olan ve 2022 yılı zamlarını içeren torba kanun hakkındaki görüşlerimizi sundu. Yazıcıoğlu yaptığı konuşmada; “Memur emeklilerine yapılan ek iyileştirme işçi ve Bağ-Kur emeklilerine yapılmamaktadır. Bu durum Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırıdır” dedi.

Emeklilerin gelir ve aylıklarının alım gücünde fiyat ve kur artışlarının yol açtığı kayıpların da önlenemediğine dikkat çeken Yazıcıoğlu şunları söyledi;

“Bu maddeyle 4/a ve 4/b emeklileri için en düşük emekli aylığı, dosya bazında 2.500 TL olarak belirlenecektir. 2019 yılından itibaren 1.000 TL ile başlayan ve Nisan 2020 itibariyle 1.500 TL olarak belirlenen en az aylık ödemesi, 2022 itibariyle 2.500 TL olarak teklif edilmektedir.

Bu düzenlemenin sık sık yapılması ve farkın hazine tarafından karşılanması, 5510 sayılı Kanunla getirilen aylık bağlanma hesaplamasındaki parametrelerin sağlıklı olmadığının bir tescilidir. 5510 sayılı Kanunun aylık hesaplanmasına ilişkin 29. Maddesine göre, 1 Ekim 2008 sonrasında ilk defa statü farkı olmaksızın memurlar da dahil olmak üzere, bütün sigortalıların yaşlılık aylığının hesaplanmasında dikkate alınan güncellenme katsayısı ve aylık bağlama oranı parametreleri, çalışılan sigortalı süresi uzadıkça emekli aylıklarını düşüren bir sisteme dönüşmüştür.

AYLIK BAĞLAMA ORANLARI İYİLEŞTİRİLMELİ...

5510 sayılı Kanunun 3. Maddesinde yer alan güncellenme katsayısında 1 Ekim 2008 öncesinde yüzde 100 olarak dikkate alınan büyüme oranları, Ekim 2008 itibariyle yüzde 30+1 puan olarak değiştirilmiştir.

5510 sayılı Kanunun 29. Maddesine göre aylık bağlama oranları yeniden düzenlenmiştir. 2000 öncesinde 7200 prim ödemesi olan bir sigortalıya yüzde 69 aylık bağlama oranı uygulanırken, 2000 sonrası dönemde 4447 sayılı Kanunla yüzde 55, 5510 sayılı Kanunla yüzde 40 olarak değiştirilmiştir. Yapılan değişikliklerle, emekli aylıklarında ciddi kayıplar görülmüştür.

Diğer taraftan asgari emekli aylığı korunamadığından, getirilen düzenlemeyle yapılan artışlar emeklinin asıl aylığına yapıldığından, en az aylık olarak belirlenen ödeme sabit kalmaktadır. Bu düzenlemeyle emekli aylığı artışlarının 2.500 TL esas alınarak yapılması sağlanmalıdır.

Görüldüğü üzere asıl sorun, 5510 sayılı Kanunla gelen düzenlemedir. Bu Kanunun bir an önce değiştirilmesine ihtiyaç vardır.

5510 sayılı Kanun, norm ve standart birliği esası ile yola çıkmıştır. Daha önceki Kanunlarda, memur ile işçi ve esnaf emeklileri arasında fark olduğundan, bu farkın dönem başında emekli aylıklarına yansıtılacağı düzenlenmişti. 4447 sayılı Kanunun geçici 4. Maddesinde yer alan bu düzenlemeye norm ve standart getirdiği iddiasında olan 5510 sayılı Kanunla kaldırılmıştır.

Bu teklifle getirilen düzenleme, 5510 sayılı Kanuna, Anayasamızın eşitlik ve adalet ilkelerine aykırılık teşkil etmektedir.

5510 sayılı Kanunun 29. Maddesine göre, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5510 sayılı Kanun uygulanacaktır. 4688 sayılı Kanunun 28. Maddesiyle 5510 sayılı Kanunun aylık artışlarına ilişkin 55. Maddesinin memurlar için uygulanmayacağının düzenlemesi, norm ve standart birliğini bozmuştur.

İŞÇİ VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE DE EK ZAM YAPILMALI...

Emeklilere yapılan zamlar birlikte değerlendirildiğinde, memur emeklilerine kıyasla, işçi ve BAĞ-KUR emeklilerine ek zam yapılmamaktadır.

Kanun teklifinde yer alan memur emeklilerine yapılacak olan ek zammın, işçi ve BAĞ-KUR emeklilerine yapılmaması durumu, anayasanın eşitlik ilkesine göre yeniden değerlendirilmelidir.

Emeklilerin gelir ve aylıklarının alım gücünde fiyat ve kur artışlarının yol açtığı kayıp önlenememiştir. Emeklilerimizin harcamalarında en yüksek gider olarak görülen gıda ve konut kira artışları, yoksulluk yaratmıştır.

EK ÖDEME ORANLARI ARTIRILMALI...

Bu maddeye ilave edilecek bir düzenlemeyle, emeklilerin yüzde 4-5 olan ek ödeme oranlarının yüzde 10’a çıkarılması, eşitliğin sağlanması için elzemdir.

İNTİBAK DERHAL GÜNDEME ALINMALI...

2000 sonrası emeklilerimizin, 2000 öncesi uygulanan intibaktan yararlanmamış olmaları, eşitsizlik yaratmıştır. Prim kazancı ve prim ödeme gün sayısı aynı olan emeklilere eşit aylık ödenmesi için intibakın teklifte değerlendirilmesi gerekmektedir.

2016 yılında güncellenen büyüme oranları, 2010 yılından itibaren artmıştır. Emeklilerimizin aylıklarının hesaplanmasında bu artış yansıtılmamıştır. TÜİK tarafından revize edilen bu artışların, emekli aylıklarına yansıtılması için düzenleme yapılmalıdır."   

Bülten Aboneliği
Derneğimizle ilgili gelişmelerden haberdar olmak için bültenimize abone olabilirsiniz.
Adres Anıttepe Mh. Işık Sk. 11 Tandoğan - Ankara
Telefon 0312 230 34 28-29-89
Faks 0312 230 16 41-92
E-Posta tued@tued.org.tr / basin@tued.org.tr
tued.org.tr 2019