gorsel
Mesaj Gönder
Kapat
Ana Sayfa > Haberler

TÜED, BM AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KONSEYİ ROMA YAŞLANMA BAKANLAR KONFERANSI'NA KATILDI...

HUKUK MÜŞAVİRİMİZ YAZICIOĞLU, AİLE BAKANIMIZ VE AVRUPALI BAKANLARLA YAŞLI VE EMEKLİ SORUNLARINI MASAYA YATIRDI...

BM 5. UNECE Yaşlanma Bakanlar Konferansı ve Sivil Toplum Ortak Forumu 15/17 Haziran tarihlerinde İtalya Hükümeti'nin ev sahipliğinde Roma'da gerçekleştirildi. Etkinlikte Madrid Uluslararası Yaşlanma Eylem Planı ve Bölgesel Uygulama Stratejisinin (MIPAA/RIS) kabul edilmesinin 20. Yılı da kutlandı.

2022 Roma Bakanlar Bildirgesinde her yaş için sürdürülebilir bir toplum yaşam boyunca dayanışma ve eşit fırsatlar için güçleri birleştirme kabul edildi. Bildirgede ülkelerin Madrid uluslar arası yaşlanma eylem planı ve bölgesel uygulama stratejisinin uygulanmasına olan bağlılıkları yeniden teyit edildi.

2022 Roma deklarasyonu ile UNECE üye devletlerin bakanların 2027 yılına kadar 3 ana politika hedefine ulaşmak için çalışmayı taahhüt etiler:

1- Yaşam boyu aktif ve sağlıklı yaşlanmayı teşvik etmek.

2- Bakıcılar ve aileleri için uzun süreli bakım ve desteğe erişimin sağlanması

3- Her yaştan bir toplumu ilerletmek için yaşlanmayı yaygınlaştırmak.

Toplantıda sunuş yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık; “ Uzun Süreli Bakım Erişimi ve Bakım Verenler ile Aileler için Destek Sağlamak' başlıklı oturumda konuşma gerçekleştiren Bakan Yanık, Avrupa'da ve dünyada olduğu gibi Türkiye'de de demografik dönüşümün hızlandığını belirtti. Bakan Yanık, “Dünya'da olduğu gibi Türkiye'de de son yıllarda, sağlık, sosyal hizmet ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak yaşam süresi uzamış, doğum oranı ise azalmıştır. Türkiye'nin yaşlanma konusundaki ulusal politikası, yaşlıların aktif ve sağlıklı yaşlanma çerçevesinde, aile bütünlüğü içinde ve sosyal yaşamla bağlarını koruyarak geniş bir hareket alanı oluşturacak biçimde şekillendirdi. Bakanlık olarak bu amaca ulaşmak için uzun süreli bakım, sosyal destek hizmetleri, sosyal güvenlik ve sosyal yardımlar gibi farklı hizmetleri “eşgüdümlü” ve “tamamlayıcı” olarak yürütüyoruz. Türkiye'de yaşlılara yönelik uzun süreli bakım hizmetlerinin temel amacı, yaşlılıkta yaşanan fiziksel, ruhsal ve psiko-sosyal değişimlere geçişi kolaylaştırıyoruz. Bu kapsamda bakım politikalarımız, yerinde yaşlanmayı ve kendi kaderini tayin hakkını bir hak olarak kabul ederek, bireylerin çoğunlukla kurumsal bakım hizmetleri yerine, aileleri ve yakınları yanında bakım desteği aldıkları, sosyal yaşamla bütünleştikleri bir model sunmayı amaçlıyoruz” dedi.

Konferansa ev sahipliği ve başkanlık eden İtalya Fırsat Eşitliği ve Aile Bakanı Elena Bonetti şunları söyledi: “Toplumlarımızın geleceği, özellikle hassas sağlık ve sosyoekonomik koşullardakiler olmak üzere tüm yaşlı insanlar için aktif yaşlanmaya erişimi garanti eden politikalar olmadan sürdürülebilir olmayacaktır. İtalya, ülkemiz tarihinde bir ilk olan Aile Yasası adı verilen bir reformla aile politikalarına yapısal olarak yatırım yapma kararı almıştır. Aile Yasasından ilham alarak atmayı planladığımız bir sonraki adım, her düzeyde fırsat eşitliğini teşvik edecek, eşitsizlikleri ortadan kaldıracak ve demokrasimizde cinsiyetler ve nesiller arasında gerçek bir ittifak oluşturacak bir Ulusal Aktif Yaşlanma Stratejisi tasarlamaktır.”

Konferansa bir sunuş gerçekleştiren Sivil toplum kuruluşları toplantısına davet edilen derneğimizi Hukuk Danışmanımız Cafer Tufan Yazıcıoğlu temsil etti. Yazıcıoğlu toplantıda üyesi bulunduğumuz, Avrupa Birliği Yaşlılık Platformu (Age Europe) yönetici ve üyeleri ile ikili görüşmelerde bulundu. Toplantıya ilk defa katılan ABD Emekliler Derneği (AARP) yöneticileri Türkiye Emekliler Derneği'nin çalışmalarına ilgi gösterdiklerini ve iki derneğin birlikte çalışma yapmasının dünya emeklileri için hak savunuculuğunu artıracağını beyan ettiler.

BM Bağımsız Komiseri Claudia Mahler, Yazıcıoğlu'na Yaşlılık Hukuku alanındaki çalışmaları ve yayınları için teşekkür etti. Yazıcıoğlu da Mahler'e yaşlı hakları için düzenlediği raporu için şükranlarını iletti.

Bülten Aboneliği
Derneğimizle ilgili gelişmelerden haberdar olmak için bültenimize abone olabilirsiniz.
Adres Anıttepe Mh. Işık Sk. 11 Tandoğan - Ankara
Telefon 0312 230 34 28-29-89
Faks 0312 230 16 41-92
E-Posta tued@tued.org.tr / basin@tued.org.tr
tued.org.tr 2019