gorsel
Mesaj Gönder
Kapat
Ana Sayfa > Haberler

TÜED ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ DEĞERLENDİRMESİ

TÜED ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ DEĞERLENDİRMESİ 
 
7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal  Hayata Etkilerinin Azaltılmasına İlişkin Kanun ile Yapılan Düzenlemeler 

Bazı Alacakların Ertelenmesi, Alınmaması veya Yapılandırılması

Hazine ve belediye taşınmazları ile milli parklar ve Orman Genel Müdürlüğü taşınmazlarına ve izinlerine ait borçlar, KYK kredi borçları ile belediyelerin gelir vergisi tevfikatı ödemeleri, sosyal ve sigorta prim ödemelerinin 3 ay süreyle ertelenmesi ve belediyelerce toplu taşıma faaliyetlerinin 3 ay süreyle desteklenmesi öngörülmüştür. Konutlara ve faaliyeti durdurulan işyerlerine ait su faturası borçların 3 ay süreyle ertelenmesi getirilmiştir.  
 
Süre Uzatımı, Toplantı Erteleme ve Uzaktan Çalışma

Sivil toplum kuruluşlarının genel kurulları ertelenmiştir. Buna göre;  5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre dernekler tarafından verilecek bildirim ve beyannameler ile dernek genel kurul toplantıları 31/7/2020 tarihine kadar ertelenir. Bu süre, 3 aya kadar İçişleri Bakanınca uzatılabilir. Ertelenen genel kurul toplantıları, ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde yapılır. Mevcut organların görev, yetki ve sorumlulukları erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam eder. 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamındaki genel kurul toplantıları 31/7/2020 tarihine kadar ertelenir. Bu süre, ilgili Bakan tarafından 3 aya kadar uzatılabilir.  Ertelenen genel kurul toplantıları, ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren üç ay içinde yapılır. Mevcut organların görev, yetki ve sorumlulukları erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam eder.  5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 61 inci maddesi uyarınca 2020 yılı Mayıs ayı içinde yapılması gereken Birlik Genel Kurulu, bir sonraki yıl Genel Kurulu ile birlikte yapılır. 
 
Yaşlı ve Engellilere Yapılan Ödemeler Yaşlı ve engellilere yapılan yardımların 3 ay süreyle hiçbir araştırma yapılmadan devam edilmesi öngörülmüştür. Cumhurbaşkanı bu süreyi bir yıla kadar uzatmaya yetkilidir.  
 
Ücretsiz İzine Çıkarılma

- İş Sözleşmesinin Fesh Edilmemesi-Nakdi Destek Ödemesi  Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez. Kanunun yayımından itibariyle iş sözleşmeleri devam edenlerden ücretsiz izine çıkarılan işçilere, üç ay süreyle günlük 39,24 TL aylık 1.177 TL nakdi destek ödenecektir. 15 Mart 2020 tarihinden itibaren ise, işten çıkarılan ve işsizlik sigortası ödeneği ile kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayan işçilere de 3 ay süreyle aylık 1.177 TL nakdi destek ödemesi yapılacaktır.  15 Mart 2020 tarihi itibariyle işten çıkarılan emekli çalışanlar ile bu kanunun yayınlandığı tarihten sonra sosyal güvenlik destek primiyle çalışan emeklilerin ücretsiz izine çıkarılması durumunda, sosyal güvenlik kuruluşlarından yaşlılık aylığı aldıklarından, nakdi destek kapsamı dışında tutulmuştur. Türkiye Emekliler Derneği, tasarı aşamasında görüş bildirmiş ve eşitlik ilkesine aykırı olan ilgili maddenin düzeltilmesini talep etmiştir.   Cumhurbaşkanı üç aylık süreleri altı aya kadar uzatmaya yetkili kılınmıştır.   Nakdi destek alan işçinin başka bir işyerinde çalışması da yasaklanmıştır. Ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde işverene, bu şekilde çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere fiilin işlendiği tarihteki 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesince belirlenen aylık brüt asgari ücret tutarında çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerince idari para cezası uygulanır ve ödenen nakdi ücret desteği ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir. 
 
Kısa Çalışma Başvuru Kriterleri Değiştirildi

Yeni koronavirüs (Covid-19) sebebiyle işverenlerin yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvuruları için, uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, “işverenlerin beyanı” doğrultusunda kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilir. İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ve yersiz ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir. 

Bülten Aboneliği
Derneğimizle ilgili gelişmelerden haberdar olmak için bültenimize abone olabilirsiniz.
Adres Anıttepe Mh. Işık Sk. 11 Tandoğan - Ankara
Telefon 0312 230 34 28-29-89
Faks 0312 230 16 41-92
E-Posta tued@tued.org.tr / basin@tued.org.tr
tued.org.tr 2019