gorsel
Mesaj Gönder
Kapat
Ana Sayfa > Haberler

NAKDİ DESTEK ÜCRET UYGULAMASI VE ÇALIŞAN EMEKLİLER

NAKDİ DESTEK ÜCRET UYGULAMASI VE ÇALIŞAN EMEKLİLER

Koronavirüs salgınıyla birlikte çalışma hayatı da büyük bir krize girmiş ve işçilerin iş sözleşmelerinin korunması için kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin uygulamalarına gidilmiştir. 17 Nisan 2020 itibariyle yürürlüğe giren 7244 sayılı Kanunla üç önemli değişiklik yapılmıştır.

Bunlardan birincisi, 17 Nisan tarihinden itibaren üç ay süreyle işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışları dışında işçinin işten çıkarılmamasıdır. Salgın nedeniyle, işçinin işyeri sağlık koşullarına ilişkin haklı itirazlarının haksız feshe dönüştüğüne ilişkin haberler çıktığından, iş müfettişlerine büyük görev düşmektedir. Hiçbir işçinin haksız yere iş sözleşmesinin fesih edilmemesi, ihbar ve kıdem tazminatının hakkının korunması gerekir.
İkincisi, 7244 sayılı Kanun gereğince, 17 Nisan 2020 itibariyle üç aylık süreyi geçmemek üzere işverenlere ücretsiz izne ayırabilme hakkı tanınmıştır. Bu sürede işçinin iş sözleşmesi askıda kalacaktır. Ücretsiz izine ayırma, işçinin iradesi dışında bir uygulama olduğundan, kıdem tazminatı ve izin sürelerinde her hangi bir hak kaybı olmamalıdır. 7244 sayılı Kanunla, ücretsiz izine ayırma yetkisi işverene verildiğinden, iş kanunundaki hakların korunduğu sonucuna varılmaktadır.
Üçüncüsü ise, ücretsiz izne ayrılan işçiler ile kısa çalışma ve işsizlik sigortasına hak kazanamayan işçilerden 15/3/2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilenlere üç ay süreyle günlük 39.24 lira, aylık 1.177 lira nakdi ücret desteği ödenecektir. Günlük tespit edilen 39,24 lira ücrete, sendikalar ve sosyal kesimler tarafından itirazlar gelmiş ve yükseltilmesi talep edilmiştir. Ücretsiz izine çıkarılan bir işçinin gelirlerinde büyük kayıp yaşandığı gerçeği dikkate alınmadan, belirlenen nakdi ücret desteği yetersiz kalmıştır. Burada, işten çıkarılan ve ücretsiz izine ayırılan işçiler korumasız bırakılmıştır ve haklı itirazlara karşılık verilmemiştir.
7244 sayılı Kanunla yapılan düzenleme kapsamında ücretsiz izine çıkarılan sigortalılar adına Aylık Prim Hizmet Bildirgelerinde kullanılmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2 adet eksik gün nedeni tanımlanmıştır. Buna göre, Nisan 2020 döneminden itibaren uygulanmak üzere “28- Pandemi Ücretsiz İzin” ve “29- Pandemi Ücretsiz İzin ve Diğer Nedenler” eksik gün kodu getirilmiştir.
Çalışan Emeklilere Nakdi Ücret Desteği Ödenmeli
7244 sayılı Kanunun en adil olmayan uygulaması ise, emekli aylığı alanlara nakdi ücret desteğinin verilmemesidir. İşten çıkarılma veya ücretsiz izine ayrılan çalışan emeklilerimiz, aktif sigortalılar gibi değerlendirilmemiş ve emekli aylığı gerekçe yapılarak nakdi ücret desteği ödenmemektedir. Bu düzenleme, iş ve sosyal güvenlik hukuku ilkeleriyle çeliştiğinden, böyle bir yaklaşım kabul edilemez. Emekliler, aldığı aylık ile geçinemediğinden, çalışmak zorunda kalmaktadır. Çalışanlar arasında ayrım yapılması ve sosyal destek ödemelerinin dışında tutulması, sosyal devlet ilkelerine de aykırıdır.
İşten Çıkarma Yasağı Emekliliğe Engel Değil
7244 sayılı Kanunla getirilen işçi çıkarma yasağı ile emekli aylığına hak kazananlardan çok sayıda soru gelmektedir. Bu süreçte, emekliği hak kazananların emekli olmaları önünde bir engel yoktur. İş Kanunu 24. Maddesi uyarınca işçi tarafından haklı nedenle iş sözleşmesi fesih yapabilir ve emekliliğe de başvurabilirler. Özetli, işçi emeklilik nedeniyle işten ayrılacağı gibi, işveren de talep üzerine emeklilik nedeniyle çıkışı yapmasına engel bir hüküm olmadığı gibi, işverene ceza gerektiren bir durum da oluşmaz.

Bülten Aboneliği
Derneğimizle ilgili gelişmelerden haberdar olmak için bültenimize abone olabilirsiniz.
Adres Anıttepe Mh. Işık Sk. 11 Tandoğan - Ankara
Telefon 0312 230 34 28-29-89
Faks 0312 230 16 41-92
E-Posta tued@tued.org.tr / basin@tued.org.tr
tued.org.tr 2019