gorsel
Mesaj Gönder
Kapat
Ana Sayfa > Haberler

GAZİ AYKIRI: "EMEKLİNİN İHTİYAÇLARINA GÖRE AYRI BİR ENFLASYON SEPETİ OLUŞTURULMALI..."

GAZİ AYKIRI: "EMEKLİNİN İHTİYAÇLARINA GÖRE AYRI BİR ENFLASYON SEPETİ OLUŞTURULMALI..."

Tüketici fiyat endeksi, enflasyonun nihai tüketiciye yansıyan yönüdür. Bu nedenle, gelecek dönemde yapılacak tüketim harcamaları ve grupların yüzdesi enflasyonun hesaplanmasında önemli bir kriter olmaktadır.

Tüfe artışı, çalışanların ücret artışını da yönlendirmektedir. 2020 itibariyle enflasyon sepetinde ve ana harcama gruplarında değişikliklere gidilmesi, enflasyonun aşağıya çekilmesine yönelik teknik bir değişiklik olduğu yönünde eleştiriler yapılmıştır. Bu yönde yapılan değişiklikler, çalışanların ve emeklilerin harcama kalıplarına tam olarak yansıtılmadığından, enflasyon hesaplamasında tüketicilerin harcama ağırlıklarının ve giderlerinin yeniden araştırılması ve değerlendirilmesinde ihtiyaç bulunmaktadır. Bu yönüyle, emeklilerimizin aylıklarının altı aylık tüfe artışına endekslenmesi, koruyucu bir sistem olmamıştır.

Enflasyonun yükselmesi, yoksulluk göstergesidir. Örneğin, bir yıl önce harcamalarımızın karşılığı olan giderlerimizde olan yüksek zamları, tüfe artışlarında tam olarak göremediğimizden dolayı, yapılan artışlar yetersiz kalmıştır. Doğalgaza, elektrik, su ve gıda harcamalarında görülen aşırı fiyat artışları, emekli zamlarının üç katından fazla olması, emeklilerimizin alım gücünün korunamadığının da bir göstergesidir.

Emeklilerimizin refahı, devletimizin güvencesinde olmalıdır. Sosyal devlet, emeklisini koruyan bir politika izlemelidir. İstihdam, sosyal güvenliğin en önemli gelir kaynağıdır. İstihdam artmadan ve yatırım yapılmadan, kalıcı ekonomik ve sosyal bir başarıdan söz edilemez.

Toplumsal barışın da güvencesi olan emeklilik gibi gelirlerin insanca yaşamaya yetecek bir seviyede olması yönünde çaba gösterilmelidir.

TÜFE’nin Tüketici Güven Endeksi (TGE) ile uzun dönemli bir ilişkisi, ekonomik açıdan önemli bir değerlendirmedir. Enflasyonun hedeflerin çok üzerinde olması, toplumsal açıdan oldukça kötü bir imajı yansıtmakta, tüketici güven endeksini de olumsuz olarak etkilemektedir.
Enflasyonunun artmasıyla birlikte tüketici güven endeksinde düşmelerin yaşanması, ekonominin de sağlıklı olmadığının göstergesi olarak değerlendirilmektedir. Sağlıklı bir ekonomik büyüme yaratılmadan, fiyat istikrarı sağlanamayacağı gibi, güven endeksinin yukarılarda olması ve gelir dağılımında adaletin sağlanması mümkün olmamaktadır.

Tüketici Güven Endeksi 0-200 aralığında değer alabilmektedir. Endeks değerinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması ise tüketici güveninde kötümser durumu göstermektedir. Aylık tüketici eğilim anketi ile tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimleri ölçülmektedir.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre; 2012 yılı Ocak Ayında 78,60 olan tüketici güven endeksi, 2020 Şubat Ayında 57,26’ya gerilemesi, satın alma gücünün düştüğünün de bir göstergesidir. TÜİK tarafından yapılan araştırmada; tüketici güven endeksi 100’ün üzerinde olması için ekonomik ve sosyal haklarda iyileştirmelere gidilmelidir. Ülkeyi yönetenlerin ve yönetecek olanların bu gerçeği görmesi ve programlarını bu gerçekler ışığında yapması, milletimizin refahını artıracak kararlar olacaktır.

Bülten Aboneliği
Derneğimizle ilgili gelişmelerden haberdar olmak için bültenimize abone olabilirsiniz.
Adres Anıttepe Mh. Işık Sk. 11 Tandoğan - Ankara
Telefon 0312 230 34 28-29-89
Faks 0312 230 16 41-92
E-Posta tued@tued.org.tr / basin@tued.org.tr
tued.org.tr 2019