gorsel
Mesaj Gönder
Kapat
Ana Sayfa > Haberler

ABDÜLKADİR ERSAL: "AZ KAZANANDAN AZ, ÇOK KAZANANDAN ÇOK VERGİ ALINMALI..."

ABDÜLKADİR ERSAL: "AZ KAZANANDAN AZ, ÇOK KAZANANDAN ÇOK VERGİ ALINMALI..."

Sosyal devlete; her ülkenin insanlarını koruma altına alan bir güvence olarak bakılmaktadır. Ülkemiz bakımından bir değerlendirme yapıldığında; anayasamızda sosyal hukuk devleti hüküm altına alınmış; ekonomik, sosyal ve hukuksal kararların bu esaslara göre yönetilmesi için ülkeyi yönetenlere verilmiş en temel görev olarak sayılmıştır.

Sağlık, sosyal devletin en önemli yükümlülüğüdür. Toplum sağlığı, her bir insanımız için vaz geçilmez bir haktır. Kamu eliyle yürütülmesi gereken sağlık hizmetlerinin özel sektöre eliyle de yürütülmesi, çeşitli sorunlara yol açmıştır. Katkı payları ve ilave ücret uygulaması, özel sağlık sistemine erişimi zorlaştırmıştır.  Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri, devlet eliyle yürütülmelidir.
Devletimizin bütün kurumlarının ortaklaşa ve eşgüdümlü olarak sürdürdüğü korona virüse karşı sürdürülen mücadele ile salgının en kısa sürede sona ermesini diliyorum. İnsan sağlını tehdit eden bu süreçte ekonomik ve sosyal haklar bakımından da zorluklar yaşanmakta; işsiz kalma endişesi karşısında insanlarımız geleceğe güvenle bakamamaktadır. İstihdamın korunması konusunda, devletimize de önemli görevler düşmektedir. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. 
Emeklilik; kutsal bir hak olduğu gibi, sosyal devletin de en kapsamlı uygulamasıdır.  Emeklilik sistemimizin çeşitli sorunları bulunmaktadır. Emekli aylıkları arasında eşitliğin sağlanamaması, öncelikli sorunumuzu oluşturmuştur. Prim kazançları ve prim ödeme gün sayıları eşit olanlara, emekli oldukları tarihlere bakılmaksızın aynı aylık ödenmesi gerekirken, dönemsel farklılıkların olması, sosyal devlet anlayışı ile de çelişmektedir. Ülkeyi yönetenlerin öncelikli görevi, sosyal güvenlik sistemini eşitlik kuralına göre yönetmesidir. 
Türkiye Emekliler Derneği, emekli aylıklarında eşitliğin sağlanması için 2000 sonrasında emekli olanların intibakının yapılmasını talep etmektedir. Bu yapılmadığı sürece, prim ödeme kazançlarının ve prim ödeme gün sayılarının değerlendirilmesinde eşitlik kuralı sağlanamamaktadır. Bazı yıllar için farklı güncellenme katsayı ve aylık bağlama oranlarının olması, eşitliği bozan bir uygulamaya dönüşmüştür. Bu nedenle, emekli aylıklarında eşitliğin sağlanması için intibakın yapılması gerekmektedir. Geleceğe de güvenle bakmak için sosyal güvenlik sistemimiz iyi yönetilmeli, emekli aylıkları insanca yaşamaya yetecek bir seviyeyi olmalıdır. Sosyal devlet ve sosyal güvenliğin, en önemli koruyu şemsiye olduğu gerçeğini ülkeyi yönetenler görmeli ve bu yönde politikalar oluşturmalıdır.  
Gelir dağılımımın iyileştirilme araçları olan istihdam, ücret, vergi, sağlık ve emeklilik hakları iyi yönetilmelidir. Bunlar, bir birini tamamlayan halkalar gibidir. Yatırım-üretim-istihdam ilişkisi dengeli yürütülmeli, özellikle de eğitimli insanların iş bulmasında ciddi zorluklara çözüm bulunmalıdır. 
Sendikal hakların daraltılması ve örgütlenme özgürlüğünün etkin olarak işletilmemesi, istihdamı da düşük ücret politikasına götürmüştür. SGK prim kazançlarının yüzde 43’nün asgari ücret üzerinden ödenmesi, emekli aylıklarının da düşük hesaplanmasına neden olmaktadır. Bu yönüyle, ücret-emeklilik bir birini tamamlayan haklar bütünüdür. 
Verginin dağılımına bakıldığında; kaynaktan alınan vergilerin oranı düşmüş, dolaylı vergiler olan harcamalardan alınan vergilerin oranı yüzde 70’lere yaklaşmıştır. Vergi adaleti, sosyal devletin yerine getirmesi gereken bir görevdir. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması gerekirken, sermayenin daha az vergi ödediği gerçeği görülmeli ve her kesimin kazancını esas alan vergi politikalarına gidilmelidir. 
Sosyal devletin uygulamalarının temelini oluşturan ekonomik, sosyal ve hukuksal alanda etkin kararlar alındığında, gelir dağılımımız iyileşeceği gibi, toplumun da refahı artacaktır.

Bülten Aboneliği
Derneğimizle ilgili gelişmelerden haberdar olmak için bültenimize abone olabilirsiniz.
Adres Anıttepe Mh. Işık Sk. 11 Tandoğan - Ankara
Telefon 0312 230 34 28-29-89
Faks 0312 230 16 41-92
E-Posta tued@tued.org.tr / basin@tued.org.tr
tued.org.tr 2019