gorsel
Mesaj Gönder
Kapat
Ana Sayfa > Haberler

29 Nisan Nesiller Arası Dayanışma Günü Makalesi

21'inci Dönem Afyon Milletvekili Müjdat Karayerli
29 Nisan Nesiller Arası Dayanışma Günü Makalesi'nde
TÜED'in Yaşlılık Alanındaki Çalışmalarından
Övgüyle Söz Etti...

Merhaba Arkadaşlar, Belli kanuni şartları taşıyan, görev hakları olan devleti oluşturan kişilere vatandaş diyoruz. Dünyada vatandaşı olmayan bir devlet gösteremezsiniz. Her kişinin sosyal ve ekonomik faaliyetleri ile ilgili bulunan hak ve hürriyetler vardır. Sağlık olmadan sağlıklı toplum olunamaz. Salgın Virüs devam ederken de Toplumu Yaşlılar- Gençler diye ikiye ayırmamalı!
29 Nisan'da da; nesiller arası dayanışmaya dikkat çeken günün "Nesiller Arası Dayanışma Günü" olduğunu bilerek hareket edelim ve toplumda sinerji yaratalım. Bizler, sivil toplum kuruluşu olarak, toplumdaki sorunları bağımsız olarak ele alıp kamuoyunu bilgilendirme ve aydınlatma görevini yapan, öneriler sunan yasal kuruluşlar, vatandaşlar tarafından belirli hedeflere ulaşabilmek için oluşturulan gönüllü kuruluşlar kurmalıyız.
Çünkü dünyada 'Sosyal Devlet' anlayışına uyan devletler siyasi ayırım ve bencil siyaset yapmadan her vatandaşına eşit davranarak faaliyet yürütürler. Sosyal Devlet demek, ekonomik ve toplumsal yönden yurttaşların tümüyle ilgilenen, onların yaşam düzeyi, sosyal güvenliği gibi konularda gerekli önlemlere öncelik veren, sosyal sorunlara çözüm üreten devlet, sosyal devlettir. Yeni dünya düzeninde de sosyal devlet anlayışına sahip kadrolar ön plana çıkacaktır ve totaliter anlayışa sahip olanlar eleştirilecektir. Bu bakımdan toplumda 'Sosyal Entegrasyon' çok önemlidir. Özellikle de, bireyin diğer insanların kendi hayatlarını yaşama şekline müdahale etmeden, kendi yaşamına yön verme özgürlüğü hakkına riayet etmek, hukuka uygunluk ve adalet anlayışına sahip olmak demektir.
Ama, haksızlığa uğradığını iddia ederek sık sık kanun yoluna başvurup hak arama paranoyasından da tutulmamak lazımdır! Her devlet, Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma İnovasyon Ortaklığı stratejisi çerçevesinde ortalama sağlıklı yaşam yıllarını iki kat artırmayı planlarken, 85 yaşın üzerindeki pozitif hastaların test sonucunda negatife dönüşmesini de dikkate alarak, salgın virüsle insanlar 65 yaş ile sınırlandırılmamalı, onlara da doğadan zevk alma hakkı verilmelidir! Salgın virüsle mücadele ettiğimiz bir ortamda yaşlılarımızla ilgili 'Yaşlılık Hukuku ve Hastalıkları ' ile ilgili önemli kavramları iyi öğrenmek lazımdır.Mesela Androgoloji, yetişkin eğilimidir. Sosyal ilişkileri devam ettirememe ve sorunsuz davranmaya dayanan karakter bozukluğuna Antisosyal kişilik bozukluğu denir.Kısa süren ve ani gelişen hastalığın adı Akut dur.Yaşlı bireyin bir kaza ya da hastalık nedeniyle yatağa bağımlı olmasına Akut İmmebilizosyon, ağrı korkusuna da Algofobi, hareket gücündeki yokluk haline Akinezi, anlama bozukluğuna Akatolepsi, konuşamama haline Afazi, yemek yemekten kaçınmaya Afaji, yalnız kalıp kalabalık yerlere girmekten duyulan korkuya Agurofobi, bunamaya Afreni,solunumun normalden yavaş olmasına Bredipne, hukuk işleminin ölü doğmasına Butlan, beynin ileri yaşlarda bilgi , davranış ve gündelik yaşamı sürdürmede gösterdiği yetersizliğe Demans, yaşlılık bunamasına Demans senilis, Solunum güçlüğüne Dispne,orta derecede zeka geriliğine Embesilite, ilaçlara düşkünlüğe Farmokofili, kişinin sadece bedensel olarak değil, beyin fonksiyonları ve ilişkileri ile birlikte değerlendirilmesine Fonksiyonel Yaş denir. Geropsikiyatri, yaşlının ruh sağlığı, geriatrik psikiyatridir.
Hıfzıssıhha ise, sağlıklı yaşamak için gereken önlemlerin bütünüdür, yani hasta olmadan bütün önlemleri almak ve salgına karşı hazır olmak demektir. Hipersomni de, geceleri normal süre uyuduğu halde gündüzleri aşırı uykululuk durumudur. Hipertermi, vücut ısısının normal değerlerin üstüne çıkması, Hipoglisemi de, kan şekerinin düşmesi sonucu oluşan durumdur.Malpraktis ise, tıpta uygulama hatalarıdır. Mitamoni de, yalan söyleme hastalığıdır. Yalan söyleme hastalığından kurtulduğumuz gün daha ileri seviyelere gidebilmemiz mümkündür.Pozitif Ayrımcılık ise, sosyal ekonomik ve politik yaşamda yaşlılar gibi taşıdıkları özellijler nedeniyle dışlanmışların, dışlanmışlıklarını azaltmak ve engellemek amacıyla ortaya konulan politika ve uygulamalardır.Presbiyofreni Bunama, presbiakuzi, yaşlılığa bağlı ağır işitme, presbiyopi ise,yaşın ilerlemesiyle yakından çalışma yeteneğinin bozulmasıdır. Bu bakımdan insanların sağlıksızlığa neden olduğu bilinen davranışlarını değiştirmelerine yardımcı olmak için psikolojik kanıtlara dayanan tekniklerin kullanılması gerekir ki, buna da Sağlık Koçluğu diyoruz.Günümüz Türkiye' sinde sağlıklı yaşlanma için, çok fazla eğitimli Sağlık Koçu yetiştirmemiz gerektiği de ortadadır. Çünkü, Sağlık Koçu olan insanlarımız daha da uzun yaşama zevkini kazanırlar. Sosyal bakım da, bakıma muhtaç kişilerin bakımını psiko-sosyal temeller üzerine kuran hizmetler bütünüdür.
Kentleşen Toplum aynı zamanda karşılıklı bağlılık ve sağlıklı sosyal ilişkilerde bulunma hali olan Sosyal Dayanışmaya daha fazla ağırlık vermelidir. Bu bakımdan sosyal ilişkiler ağının artması, toplumun bilinçlenmesine, bilmediklerini öğrenmesine, eksik bilgilerin ve uygulamaların durdurulmasına, insanlarımızın kadın- erkek demeden sosyal aktivitelere katılmasıyla sosyal hayat içerisinde değerli bir insan olduğunun farkına varmasına ve yalnızlıkla mücadele edilmesine vesile olur. Böylece toplumda sevgi saygı nezaket ortamı doğar ve kültürel birikimlerle her türlü şiddete karşı kendiliğinden önlem alınmış olunur. Ülkemizde, Madrid Yaşlanma Uluslararası Eylem Planı doğrultusunda, Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı olmasına rağmen uygulanıp uygulanmadığı konusunda farklı görüşler vardır. Akdeniz Üniversitesi de yaşlıların yaşam şartlarını ortaya koymak amacıyla "Türkiye Gerontoloji Atlası Araştırmasını. Gerontoloji Vakfı da 2050 yılına kadar Türkiye'deki yaşlılarda görülebilecek rahatsızlıkları ve hastalıkları inceleyen iki ciltlik eser yıllar önce yayınlanmasına rağmen, gerçek yaşamda uygulamasını göremediğimiz için de üzülmek gerekir.
Dünyada Uluslararası Çalışma Örgütü olarak bilinen ILO da, ülkelerin çalışma yaşamını düzenleme yolunda işbirligi yapma, sosyal adaleti sağlama ve yoksulluğu önleme doğrultusunda oluşturulmuş donanımlı bir uluslararası kuruluştur ve deneyimlerinden faydalanılması gerekir; yine BM in Malta da kurduğu Uluslararası Yaşlılık Enstitüsünün verilerinden de faydalanmak lazımdır. 1982 yılında hazırlanan Viyana ve Madrid Uluslararası Yaşlanma Eylem Planının da incelenmesi ve güncelleştirilmesi gerekir.Çünkü bu bildirilerde yaşlılara sunulacak fırsat ve imkanlarla birlikte, her yaş için ayrı bir dünya, ayrı bir toplum inşa etme taahhüdünü gösteren bilgiler vardır.
Türkiyemiz'de de Yaşlılarla en fazla ilgilenen sivil toplum kuruluşu, Türkiye Emekliler Derneğidir. Doç.Dr. Fatma Arpacı'nın "Türkiye Emekli Profili", " Farklı Boyutlarıyla Yaşlılık",ve Prof.Dr.Nuray Kırdı ile " Dün Bugün ve Yarın Yaşlılık". 21. Dönem Milletvekili Av.Cafer Turan Yazıcıoğlu ve M.Emin Tangören'in yazdığı "Olaylar ve Kararlarla Yaşlılık Hukuku", " Yaşlılık Çalışmaları" ve Ulu Önder Atatürk'ün emekliye ayrıldığı 30 Haziran 1927 tarihini "Emekliler Günü" ve aynı haftayı " Emekliler Haftası" olarak çeşitli etkinliklerle kutlayan ve Ulu Önder Atatürk'ün Emeklilik Belgelerini ilk defa yayınlayan Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün'ü kutluyorum. Sonuç olarak, Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözü ile makalemizi bitirmek istiyorum: " Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Mazide muktedirken bütün kuvveti ile çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin istikbale güvenle bakmaya hakkı yoktur..."
Saygılarımla.
27 Nisan 2020 ORAN/ ÇANKAYA- ANKARA

--------------------------------------

Özgeçmiş
AFYON - 1954, Ramazan, Nefiye - Gazi Eğitim Enstitüsü, Selçuk Üniv.Fen ve Edebiyat Fakültesi, Hacettepe Üniv. Karşılaştırmalı Dilbilim Master - Almanca, Orta İngilizce - Öğretim Görevlisi - Bingöl Eğitim Enstitüsü Md.Yrd., Konya Selçuk Eğitim Enstitüsü Almanca Bölüm Başkanı, Selçuk Üniv.Eğitim Fakültesi ve Akşehir Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi, Araştırmacı, Yazar, Türkiye-Azerbaycan Vakfı, İLESAM, Türk Ocakları ve Yazarlar Birliği Üyesi - XXI inci Dönem Afyon Milletvekili - Evli, 3 Çocuk.

Bülten Aboneliği
Derneğimizle ilgili gelişmelerden haberdar olmak için bültenimize abone olabilirsiniz.
Adres Anıttepe Mh. Işık Sk. 11 Tandoğan - Ankara
Telefon 0312 230 34 28-29-89
Faks 0312 230 16 41-92
E-Posta tued@tued.org.tr / basin@tued.org.tr
tued.org.tr 2019